Vrijzinnig Hattem

Ga naar de inhoud
Welkom op de website van Vrijzinnig Hattem en omstreken.

Wij zijn een vereniging die een ontmoetingsplaats wil zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in religie en cultuur. Als geloofsgemeenschap willen we een gastvrij onderkomen zijn voor iedere zinzoeker, een herberg waar levensvragen aan de orde komen, waar ontmoeting belangrijk is, waar mensen aandacht en zorg hebben voor elkaar en voor anderen. Voor ons is geloof geen vaststaande overtuiging maar een zoektocht naar zin en betekenis met steeds nieuwe vormen en inzichten
.
Wat doen wij?
Wij organiseren één keer per veertien dagen op zondag om 10.15 uur een dienst waarin regelmatig onze eigen predikant ds. Foekje Dijk voorgaat. Verder zijn er gastpredikanten en themadiensten die door eigen leden worden georganiseerd. Ongeveer zes avonden per jaar nodigen we sprekers, theatergroepen etc. uit over onderwerpen die betrekking hebben op religie, cultuur en samenleving.

Wat vinden we belangrijk?
Religieuze bronnen zijn de bijbel, de christelijke traditie, humanisme, elementen van andere godsdiensten, kunst en wetenschap, levensverhalen. Bij dit alles beseffen we dat geloven ook beleven is: intens ervaren van het onzegbare, van het heilige binnen ons, om ons heen en boven ons uit, van verhelderende woorden, beelden en verhalen, van rustgevende klanken, stilte en leegte, van harmonie.
Bijeenkomsten:
  
5 juli                  Sonja Zwart          
19 juli                Foekje Dijk          
2 aug                Jelmer Koornstra          
16 aug              Etje Verhagen          
30 aug              Alke Liebich          
13 sept             Start zondag Foekje Dijk
27 sept             Nicoline Swen-Fischer          
11 okt               Foekje Dijk          
25 okt              Johan   Goud    In onderstaande video,
komt u meer te weten over Foekje Dijk en haar visie op vrijzinnigheid. Het is een weergave van een interview van Wout Boekeloo met Foekje Dijk. In dit interview komen ook de “inzichten” ter sprake die we in Vrijzinnig Hattem – in alle voorlopigheid – onder woorden hebben gebracht. Deze vindt u op deze website onder het kopje “Inspiratie”. De titel van de video luidt:

“Leven in een vraagteken....
.....mét vrijzinnige inzichten”
Ons verlangen gaat uit naar een humane samenleving waar mensenrechten gelden en waar verantwoordelijkheid wordt genomen voor een duurzame omgang met de aarde. In diensten en activiteiten streven we naar diversiteit van voorgangers en inleiders, met variatie in vormgeving en onderwerpen met behoud van aansprekende rituelen. Verschillen in opvatting van mensen met al dan niet kerkelijke achtergronden zijn niet bedreigend maar verrijkend; ze vragen om verdraagzaamheid, respect en kritische vragen.

Onze organisatievorm is die van een vereniging, geen kerk. We hebben leden die ook lid zijn van een kerkgenootschap. Anderen hebben geen enkele band met een kerk. Wij vormen de afdeling Hattem van de landelijke Vrijzinnigen Nederland.
Terug naar de inhoud